Moje úvahy o živote

Výsada myslieť nesie v sebe povinnosť skúmať!

Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?

Publikované Dnes v 17:26 v kategórii O živote, prečítané: 0x

Ľudská bytosť má byť bytosťou citu. Jedine to citové v nás z nás totiž robí ľudí. Preto sa skutočný a pravý človek, to jest človek citu, vyznačuje srdečnosťou a ľudským teplom. Pravý človek filtruje citom všetky veci okolo seba, ale i v sebe samotnom. A to vrátane svojho vlastného rozumu. I jeho rozum musí byť predchnutý, poľudštený a kultivovaný citom. Žiaľ, hlboká tragédia ľudstva spočíva v tom, že zostúpilo z piedestálu pravej ľudskosti. A… Celý článok ›


O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí

Publikované 15.01.2018 v 18:11 v kategórii O živote, prečítané: 5x

Nízke dobro je dobro egoistické súčasného typu, zamerané hlavne na osobný prospech jednotlivca, ktorý uvažuje iba v intenciách pojmov „ja“ a „mne“. Dobro vyššie, čiže dobro skutočné a pravé je dobrom všeobecným, záujmy jednotlivca vysoko presahujúcim, pri ktorom človek uvažuje v intenciách pojmov „my“ a „nám“. Nie však úzkoprso, ale v tom najširšom možnom slova zmysle! Nízke dobro nevyhnutne generuje najnižšie ľudské vlastnosti, akými… Celý článok ›


Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

Publikované 08.01.2018 v 18:15 v kategórii O živote, prečítané: 5x

Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými. Odkiaľ sa ale vzal v človeku tento… Celý článok ›


Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie

Publikované 02.01.2018 v 17:18 v kategórii O živote, prečítané: 6x

Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto… Celý článok ›


Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!

Publikované 25.12.2017 v 17:49 v kategórii O živote, prečítané: 6x

Absolútne nič v prírode sa nedeje samo od seba! Všetko v nej je dokonale riadené! No a inteligencia, ktorá to riadi bola starovekými národmi, či už Slovanmi, Germánmi, Grékmi, alebo Rimanmi personifikovaná a zosobnená do podoby „bohov“, ktorých uctievali. Každý z nich mal na starosti celkom konkrétny druh prírodného diania, pričom dávne národy túto inteligenciu naozaj reálne vnímali a dokázali s ňou aj komunikovať. Zmienená inteligencia stojí v službách… Celý článok ›


Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

Publikované 18.12.2017 v 17:03 v kategórii O živote, prečítané: 6x

Ľudia sa točia stále iba dookola, slepo upriamení iba na hmotné. Ich zásadný hodnotový omyl sa všade okolo nich prejavuje hromadiacim sa bahnom nemorálnosti, bezcharakternosti a bezohľadnosti. Ale oni sú slepí a hluchí! Nechcú vidieť hlbokú mravnú a ľudskú devastáciu spoločnosti, ku ktorej prispievajú aj oni sami svojou vlastnou honbou za falošnými hodnotami. Tí bohatí prispievajú bohato a tí chudobnejší chudobnejšie. Každý sám podľa svojich možností… Celý článok ›


Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

Publikované 11.12.2017 v 17:28 v kategórii O živote, prečítané: 7x

Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“? Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže… Celý článok ›


Človeče, bez Pána nie si ničím!

Publikované 04.12.2017 v 18:12 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Hľa, Svetlo a Sila veľkého, jediného a vševládneho Boha prúdia stvorením! A ty, nepatrný a malý človiečik, ktorý si iba zrnkom prachu pred nezmernosťou majestátu Najvyššieho môžeš i napriek všetkej svojej nepatrnosti stáť v žiare jeho Svetla a v prúde jeho Sily. Ak len trochu chceš, môžu ťa podporovať, ochraňovať a pomáhať ti. Môžu prepožičať večné trvanie všetkým tvojim dielam. Môžu ti priniesť víťazstvo a zdar vo všetkom, čo činíš.… Celý článok ›


Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!

Publikované 27.11.2017 v 18:35 v kategórii O živote, prečítané: 6x

Aby sme sa mohli slobodne rozhodovať, musíme mať objektívne informácie. Žiaľ, realita je iná! V reálnom živote je vyvíjaná snaha, aby sme objektívne informácie nemali. Snaha, aby sme ich mali skreslené, jednostranné a neobjektívne, na základe čoho sa budeme síce rozhodovať slobodne, ale silne ovplyvnení zámerným informačným skreslením reality. Vládnuca elita totiž vždy a v každej dobe potrebuje masy ovládať a manipulovať nimi podľa svojich vlastných potrieb.… Celý článok ›


O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich

Publikované 13.11.2017 v 18:19 v kategórii O živote, prečítané: 8x

Ide o film, ktorý osloví najmä mužov. Ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle. Je to totiž film najmä o hrdinstve. O hrdinstve, o cti, o láske, o boji za dobro a o pevnej viere v Stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve. Ale o kresťanstve inom, než na aké sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a plnokrvné. Nie to zmäkčilé, slabošské a zženštilé, aké je dnes. Hlavný hrdina je teda kresťan, ale aj rytier. Čiže človek,… Celý článok ›