Moje úvahy o živote

Výsada myslieť nesie v sebe povinnosť skúmať!

Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!

Publikované 18.09.2017 v 17:18 v kategórii O živote, prečítané: 3x

Skutočná pravda o veciach sa neraz skrýva v samotných slovách, ktoré tieto veci označujú. A presne tak je to aj s pojmom pohlavný a so všetkým, čo sa za ním skrýva. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavné má nasledovať až po čomsi hlavnom. Že pohlavné nemá v človeku stáť nikdy vyššie, ako to hlavné. V samotnom slove po - hlavné je zároveň skrytá aj výstraha! Výstraha pred tým, že pohlavné je naozaj tak mocné, že sa nám môže stať… Celý článok ›


Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

Publikované 12.09.2017 v 17:53 v kategórii O živote, prečítané: 6x

Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme… Celý článok ›


Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!

Publikované 04.09.2017 v 18:38 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Nadbytok informácií z duchovnej oblasti môže mať za následok až dokonca čosi takého, ako je duchovná smrť. Ale presne rovnako je to aj s ich fatálnym nedostatkom. Kvôli lepšiemu pochopeniu môžeme použiť príklad výživy nášho fyzického tela. Ak dlho trpíme hladom, môžeme zomrieť. Ale rovnako môžeme zomrieť i vtedy, ak sa dlhodobo prejedáme. Každý extrém je totiž škodlivý. Nedostatok a nadmiera teda škodia a toto pravidlo platí bezvýhradne aj v duchovnej… Celý článok ›


O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!

Publikované 28.08.2017 v 18:04 v kategórii O živote, prečítané: 8x

Pri pohľade do histórie zisťujeme, že nevyhnutná vzájomná konfrontácia medzi kresťanstvom a pôvodnou duchovnosťou Slovanov prebehla v podstate tým najhorším spôsobom, akým vôbec prebehnúť mohla. Duchovno dávnych Slovanov bolo totiž kresťanmi vnímané ako čisté pohanstvo, čiže ako čosi, čo nemá žiadneho práva na existenciu. To reálne znamenalo rôzne sankcie, perzekúcie, potláčanie, prenasledovanie, či dokonca priamu fyzickú likvidáciu. Skúsme si však… Celý článok ›


Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

Publikované 21.08.2017 v 17:57 v kategórii O živote, prečítané: 10x

„Vážený pán bloger. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory („čo je zlé“) väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie.“… Celý článok ›


Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa

Publikované 14.08.2017 v 17:04 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Táto jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti. Nezáleží na rase, na náboženstve, na sociálnom… Celý článok ›


Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Publikované 08.08.2017 v 18:40 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som… Celý článok ›


Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

Publikované 01.08.2017 v 17:57 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie. Kto je materialistom a myslí si, že po smrti už nič nie je, ten nemusí ďalej čítať. Ten nech vo svojej nevedomosti pokojne kráča v… Celý článok ›


Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

Publikované 24.07.2017 v 17:43 v kategórii O živote, prečítané: 10x

Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé. Ak bude mať šťastie, po mnohých peripetiách napokon narazí na kresťanstvo a jeho hodnoty. Pozná ho, ako vrchol všetkých duchovných snáh a začne so záujmom skúmať základy tohto, pre neho úplne nového učenia. V prvom rade veľmi rýchlo… Celý článok ›


Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Publikované 17.07.2017 v 17:56 v kategórii O živote, prečítané: 25x

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa. S týmto upokojujúcim vedomím sa potom ďalej oddávajú… Celý článok ›