Moje úvahy o životeVýsada myslieť nesie v sebe povinnosť skúmať!

Články za rok 2013

Ako prežiť spojenie so Svetlom

Publikované 31.12.2013 v 14:30 v kategórii O živote, prečítané: 119x

Prežitie spojenia so Svetlom je najmocnejším a najzásadnejším prežitím, ktorého sa môže človeku tu na zemi dostať. Má schopnosť od základov zmeniť celý jeho doterajší život. Existencia Boha, ktorá bola dovtedy vecou viery sa totiž na základe osobného prežitia stáva vecou presvedčenia, pretože potom už človek neverí že je to tak, ale vie, že to je tak! Niet slov, ktorými by sa dal adekvátne vyjadriť a popísať moment dotyku duše človeka s nádherou… Celý článok ›


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

Publikované 22.12.2013 v 13:51 v kategórii O živote, prečítané: 133x

Je až zarážajúce, ako ľudia nie sú schopní rozpoznávať a doceňovať obrovský význam malých vecí. Vecí obyčajných, všedných a každodenných, v ktorých prostej samozrejmosti skutočnú veľkosť nikto nehľadá. Avšak ak človek nie je schopný, nerozpoznáva, nedoceňuje a nevyužíva veľkosť malých vecí, potom nikdy nevykoná nič skutočne veľkého. Potom napokon aj on sám zostane navždy malým a na jeho konaní, ale aj na jeho myslení spočinie pečať malosti.… Celý článok ›


Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

Publikované 16.12.2013 v 15:37 v kategórii O živote, prečítané: 117x

Je nesprávne, ba až smiešnym spôsobom naivné chcieť vykladať Bibliu doslovným spôsobom. Mnohé z jej textov sú totiž určitým kódom, určitou šifrou, ktorú má človek správne dešifrovať. Sú metaforou, za ktorou sa ukrýva skutočný duchovný význam. A práve tento duchovný význam má byť rozpoznaný, odhalený a rozlúštený. To však predpokladá vynaloženie určitej námahy, určitého úsilia, alebo minimálne aspoň určitej dobrej vôle. Kto sa teda… Celý článok ›


Obhajoba zákona karmy

Publikované 10.12.2013 v 16:05 v kategórii O živote, prečítané: 110x

Každý, kto vysloví slovo karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch sa v kresťanských kruhoch stretne s odmietnutím. Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov. Výhrady bývajú rôzne. Jednou z nich je napríklad pochybnosť o etickom účinku zmieneného zákona. Ide o pochybnosť o tom, ako… Celý článok ›


Ako to všetko funguje...

Publikované 03.12.2013 v 15:42 v kategórii O živote, prečítané: 112x

Jestvuje Zdroj všetkej sily a energie. Energia a sila, vyžarovaná zo Zdroja vytvára tlak. No a tlak vyvoláva pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nevyhnutného pohybu je podriadené celé univerzum a teda samozrejme i človek s jeho fyzickým telom, ale i s jeho vnútorným životom. Ak sa zameriame na ľudský vnútorný život, železná zákonitosť nevyhnutného pohybu sa v tejto oblasti prejavuje nevyhnutnosťou chcenia. Človek musí neustále niečo chcieť. A ak sa… Celý článok ›


Poriadok v chlieve na zemi

Publikované 24.11.2013 v 15:48 v kategórii O živote, prečítané: 115x

Lekár – bezcharakterná kreatúra, ktorá si urobila biznis z ľudského nešťastia. Kreatúra, ktorá nechce pomáhať tak, ako to sľubovala, ale ktorá v ľuďoch a ich utrpení vidí predovšetkým zdroj vlastného sebaobohatenia. Sebaobohatenia bez hanby, bez dna a bez svedomia. Veľká česť výnimkám! Politik – bezcharakterná kreatúra, ktorá namiesto služby národu a jeho záujmom slúži sebe a svojim záujmom. A pre vlastné záujmy neváha klamať, okrádať, ba i… Celý článok ›


Smutná nevedomosť o zmysle života

Publikované 17.11.2013 v 15:52 v kategórii O živote, prečítané: 102x

Všetky generácie obyvateľov tejto zeme, nasledujúce jedna za druhou sa javia ako jedna veľká štafeta nevedomosti. Nevedomosti o tom najdôležitejšom, čo v živote človeka vôbec jestvuje. Nevedomosti o skutočnom zmysle a účele vlastného bytia. A táto zarážajúca nevedomosť sa odráža vo všetkom, čo ľudia robia, ako žijú, ako uvažujú a ako hovoria. Týmto všetkým dávajú najavo fatálnu nevedomosť o účele vlastného jestvovania. Ľudia nevedia, aký má ich bytie… Celý článok ›


Svetovláda! Fikcia alebo realita?

Publikované 11.11.2013 v 16:33 v kategórii O živote, prečítané: 117x

Svetovláda! Fikcia alebo realita? Túžba po ovládaní ľudí i území sprevádza celé dejiny našej civilizácie. V dávnejších dobách k tomu dochádzalo hrubou silou. Viď napríklad dobyvateľské snahy Alexandra Veľkého, alebo rímskej ríše. Tieto snahy pretrvávali v rôznych formách a podobách až do súčasnosti. Ich vrcholom s celkom otvorenými a neskrývanými ambíciami na svetovládu bol nemecký fašizmus. Fašizmus pokročil vo svojich snahách o ovládanie más… Celý článok ›


Tvrdé slová proroka

Publikované 04.11.2013 v 17:56 v kategórii O živote, prečítané: 108x

Nekompromisne a tvrdo zaznieva krátke, ale úderné posolstvo starozákonného proroka súčasnému človeku. Jeho slová búšia ako údery do dnešnej plytkosti, prázdnoty, povrchnosti, ľahostajnosti a ľahkovážnosti, s ktorou sa ľudia podvoľujú zlému. Podvoľujú sa zlému, ktoré práve pre tak veľmi rozšírenú plytkosť, ľahostajnosť a lenivosť aktívne kráčať cestami dobra urobilo z tejto zeme zapáchajúcu stoku. Lebo Zem sa vskutku stáva zapáchajúcou stokou,… Celý článok ›


Snahy o budovanie dokonalej spoločnosti

Publikované 28.10.2013 v 16:36 v kategórii O živote, prečítané: 101x

Za čias bývalého socialistického systému sa vedúce štruktúry štátu usilovali vybudovať prosperitu spoločnosti prostredníctvom usilovnej práce, filozoficky sa opierajúc o vedecký materializmus. Zároveň však všetko, čo ľudia robili, ba dokonca i všetko čo hovorili muselo byť v súlade s komunistickou ideológiou. Kto to nerešpektoval, nevyhol sa perzekúcii. Vládna mašinéria však podcenila silu myslenia! Myslenie mnohých ľudí bolo totiž v ostrom rozpore s… Celý článok ›