Moje úvahy o životeVýsada myslieť nesie v sebe povinnosť skúmať!

Články za rok 2014

Učme sa poznávať Božiu reč!

Publikované 30.12.2014 v 16:52 v kategórii O živote, prečítané: 119x

Povinnosťou a životnou nevyhnutnosťou každého dieťaťa je naučiť sa reč svojich rodičov. Dieťa, ktoré to nedokáže má veľmi ťažký život a nie je schopné zaradiť sa do normálneho fungovania spoločnosti. Presne rovnakým spôsobom však možno vnímať i dospelého človeka, ktorý zostáva po celý svoj život dieťaťom toho stvorenia. Toho stvorenia, ktoré sa mu prihovára jasnou a zrozumiteľnou materinskou rečou svojich zákonitostí. Ak však hovoríme o… Celý článok ›


Ako dosiahnuť šťastie?

Publikované 22.12.2014 v 16:26 v kategórii O živote, prečítané: 97x

Každý človek chce byť šťastný. Existuje množstvo ľudí, ktorí o svoje vlastné šťastie vyslovene cieľavedome usilujú. A predsa je skutočného šťastia na zemi ako šafranu. A predsa je to jav celkom výnimočný, hoci po ňom túži a usiluje sa oň veľmi veľa ľudí. Ako je to možné? Prečo je tomu tak? Čo je toho príčinou? Sú mnohí ľudia, ktorí usilujú o peniaze dúfajúc, že keď ich budú mať dostatok, prinesie im to šťastie. Ale žiaľ, zväčša im… Celý článok ›


Spravodlivosť existuje!

Publikované 15.12.2014 v 16:06 v kategórii O živote, prečítané: 108x

Človeka nemožno nasilu spraviť šťastným, aj keby sme si to veľmi priali. Má totiž slobodnú vôľu, ktorá je darom od Stvoriteľa a ktorá mu umožňuje slobodne sa rozhodovať pre veci dobré, alebo zlé. S každým našim slobodným rozhodnutím je však spojená zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme zbaviť. Vo stvorení totiž platí železný Zákon: Čo kto zaseje, to aj zožne. Ak niekto robí zlé rozhodnutia a zlé činy, zožne bezpodmienečne zlo. Ak niekto robí dobré… Celý článok ›


Duchovné poučenie z komunálnych volieb

Publikované 08.12.2014 v 17:12 v kategórii O živote, prečítané: 101x

Duchovné zákonitosti ovplyvňujú všetko a teda aj veci, o ktorých by sme to vôbec nepredpokladali. A tieto skryté duchovné zákonitosti, majúce hlboký dosah na celý náš život sa prejavujú aj v niečom takom vyslovene svetskom, ako sú komunálne voľby. No a keďže duchovné zákony sú skryté a neviditeľné, ich účinkom je podrobené to skryté a neviditeľné v nás. Čiže naše myšlienky, naše city a všetky naše vnútorné pohnútky. A práve z tohto uhla… Celý článok ›


Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde

Publikované 02.12.2014 v 15:50 v kategórii O živote, prečítané: 112x

Kto sa chce dopátrať k Pravde, musí mať v prvom rade odvahu. Odvahu nezaujato preskúmať učenie vlastného vierovyznania a tiež odvahu konfrontovať ho aj s náukami iných náboženstiev. Takéto hlboké skúmanie je založené na tom, že ak to, čo vlastním je naozaj absolútnou Pravdou, nie je sa vôbec treba báť nijakej konfrontácie. Naopak, podobnou konfrontáciou sa môže moje presvedčenie iba utvrdiť a moja viera iba posilniť. Ak ale nestranná konfrontácia s inými… Celý článok ›


Úvaha o poslednom súde

Publikované 26.11.2014 v 17:10 v kategórii O živote, prečítané: 112x

Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta – s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi. Slovo „súd“ značí vynesenie rozsudku, určenie trestu za predchádzajúce previnenie. Odplatu za niečo, čo bolo vykonané nesprávne. Zo slova „posledný“ možno vyčítať, že tých dielčích a menších súdov už bolo pravdepodobne… Celý článok ›


Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy

Publikované 17.11.2014 v 16:31 v kategórii O živote, prečítané: 99x

Na svojej osobnej ceste k Pravde sa musí človek naučiť deliť obrovské množstvo duchovných informácií, ktoré nás môžu priam zahltiť, do dvoch základných kategórií. Na informácie zásadného významu, majúce rozhodujúci vplyv na duchovný rast a na informácie, alebo skôr zaujímavosti, ktorých poznanie, prípadne nepoznanie nemá v zmysle priamej cesty nahor takmer žiaden význam. A práve dnešná doba sa vyznačuje prílevom nesmierneho množstva informácií, teda aj… Celý článok ›


Iba prázdne senzácie...

Publikované 10.11.2014 v 17:13 v kategórii O živote, prečítané: 104x

Mnohí, moderným spôsobom duchovne hľadajúci upadli do pokušenia hladu po stále nových a zaujímavejších informáciách. Stali sa zhromažďovateľmi informácií, ktorí sa snažia nájsť vždy niečo nové a zaujímavé, čo by ich upútalo. A pretože tam, kde je dopyt vzniká i zodpovedajúca ponuka, zamoril aj oblasť duchovného snaženia bulvár. Duchovný bulvár, ponúkajúci lacné, povrchné a stále nové informácie, ktorých jediným cieľom je pritiahnutie záujmu čo… Celý článok ›


Čo bude s nami keď zomrieme?

Publikované 06.11.2014 v 16:12 v kategórii O živote, prečítané: 122x

Smrť a to čo sa skrýva za ňou patrilo vždy k najväčším tajomstvám bytia. Ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že po smrti náš život ďalej pokračuje, ibaže v inej rovine bytia mali počas celej dlhej histórie tendenciu vytvárať určité „manuály“ toho, ako sa má človek správať po svojej smrti a kam má ďalej ísť. Za týmto účelom vznikla napríklad egyptská, či tibetská kniha mŕtvych. Otázka toho, čo bude po smrti však ľudí znepokojuje aj naďalej a… Celý článok ›


Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!

Publikované 03.11.2014 v 17:06 v kategórii O živote, prečítané: 106x

Nasledovné riadky predkladám ľuďom, ktorí sú schopní hlbšieho a samostatnejšieho zamyslenia. Kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že Kristus sa na kríži obetoval za naše hriechy. Kto preto Krista do seba príjme a príjme i jeho obetu na kríži, budú mu jeho hriechy odpustené. Je to však omyl, pretože Kristus mal schopnosť odpúšťať hriechy už dávno pred svojim ukrižovaním, ktoré nebolo ničím iným, ako jeho vraždou. Túto schopnosť odpúšťať hriechy… Celý článok ›